FACILITATI FISCALE PENTRU ANUL 2021

Iata sinteza principalelor facilitati fiscale pentru 2021: Plată simplificată CONDITII: Orice categorie de contribuabil poate accesa eşalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă. Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată, nu este necesar să constituiţi garanţii, ci […]

MODIFICARI LEGISLATIVE FISCALE

100 de noutăţi fiscale pentru 2021 Noutati legislative în materie fiscala, publicate in luna decembrie 2020, prin Legea 295 pentru modificarea Codului de procedură fiscală şi Legea 296 pentru modificarea Codului Fiscal. Legea 296 a fost modificată ulterior de OUG 226 din 31 decembrie 2020. TVA 1. Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la […]

Reducerea timpului de lucru – prelungirea facilitatii de acordare a indemnizatiei de 41.5%

În M. Of. nr. 1199 din  9 decembrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 1046/2020 privind completarea H.G. nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.  […]

Colacul de salvare

Septembrie este luna in care antreprenorii incep deja sa se gandeasca la anul urmator, Octombrie este luna in care planurile incep sa prinda contur sub forma unei strategii si a unui buget. Structura unui buget Acestea sunt luni de lucru intens la bugetul anului viitor. Si cum un buget nu este un simplu exercitiu de […]

Modificări legislative decembrie 2020

Grup fiscal În cazul tranzacțiilor între persoane membre ale aceluiași grup fiscal în domeniul impozitului pe profit, pentru operațiuni impozabile în România, în cazul în care se ajustează/estimează veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit în cadrul unei inspecții fiscale, organul de inspecție fiscală ajustează cu aceeași valoare […]

Modificari Cod Fiscal 12/2020

In M. Of. nr. 1266 din 21 decembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Iata, în cele ce urmează, o parte dintre modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ. Principalele prevederi 1.  Sunt prezentate și alte situații care determină nulitatea unui […]