Noutăți legislative

ORDONANȚA DE URGENȚĂ 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ordonanța aduce modificări Codului Fiscal și Legii contabilității. Principalele noutăți aduse de această ordonanța se regasesc mai jos.

CODUL FISCAL

IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuieli nedeductibile

Legea 296/2020 care a adus multiple modificări Codului Fiscal a introdus nedeductibilitatea cheltuielilor aferente tranzacțiilor cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa I și/sau Anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al UE. Prevederea se aplica incepand cu data de  1 ianuarie 2021. In anexa II menționată mai sus sunt prevăzute state precum: Turcia, Australia, Maroc, Iordania.

Prin aceasta Ordonanța se elimină referirea la anexa II a textului din Codul Fiscal care clasifică aceste cheltuieli ca fiind nedeductibile. Cheltuielile aferente tranzacțiilor cu într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscalîncepând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv pentru determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit.

Rămân nedeductibile cheltuielile privind tranzacțiile efectuate, începând cu data de 1 ianuarie 2021, cu o persoană situată într-un stat care la data înregistrării cheltuielilor este inclus în Anexa I din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aliniază astfel referința la Anexa I cu cea din Directiva DAC 6.

IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE

Venituri neimpozabile

S-a reformulat scutirea de impozit și de contribuții sociale a contravalorii serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajatori. Avantajele pot fi acordate de angajatori și în baza regulamentului de ordine interioara.

Prin reformulare s-a înlocuit  „concediu de odihnă” cu „concediu”, iar acordarea avantajelor se poate face și în baza regulamentului de ordine interioara (ROI). Anterior scutirea ffind posibilă doar în baza prevederilor contractului de muncă.

Avantaje primite de la terți

În cazul avantajelor în bani și/sau în natură primite de la terți ca urmare a contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, a detașării sau a unei relații contractuale între părți, obligația de calcul, reținere și plată a contribuțiilor sociale obligatorii revine după cum urmează:

  • angajatorului‐rezident fiscal român, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
  • plătitorilor de venituri‐rezidenți fiscali români, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de alte entități decât angajatorul, cu excepția situației persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenți fiscali români și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • persoanelor fizice, când avantajele în bani și/sau în natură sunt acordate și plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenți fiscali români, alții decât angajatorul.

Declarația anuală de venit

În anul 2021, termenul de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul acestui termen, asociatul are obligația de a transmite către fiecare membru asociat informațiile ce fac referire la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare

Prin Legea 296/2020 intenția a fost aceea de a creste plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei, începând cu 1 ianuarie 2021. Dar, modificările introduse în Codul Fiscal de Legea 296/2020 nu au fost complete si clare, producand confuzii privind plafonul de TVA la încasare aplicabil din 2021. Ordonanța actualizează plafonul de TVA la încasare la 4.500.000 lei în toate prevederile din Codul fiscal care încă mai făceau referire la vechiul plafon.

Ordonanța precizează că persoanele impozabile care au depășit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depășit plafonul de 4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

In acelasi timp se introduce și optiunea ca oricând în cursul anului sa se aplice TVA la încasare, dacă condițiile sunt îndeplinite. Acest lucru nu era posibil anterior, opțiunea de a intra în sistem putea fi făcută doar la începutul anului.

Cota redusă TVA pentru livrarea de locuințe

Ordonanța clarifică faptul că se aplică cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe a căror valoare nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv TVA.

Aceasta clarificare este binevenita, tinand cont de contextul în care prin Legea 248/2020 plafonul pentru aplicarea cotei de 5% a fost mărit la 140.000 euro, articol ce a fost modificat ulterior de Legea 296/2020 și prorogat de către Ordonanța 226/2020 până la 1 ianuarie 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *