Reducerea timpului de lucru – prelungirea facilitatii de acordare a indemnizatiei de 41.5%

În M. Of. nr. 1199 din  9 decembrie 2020 s-a publicat H.G. nr. 1046/2020 privind completarea H.G. nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 

Iata, în cele ce urmează, completarea adusă respectivului act normativ.

Art. 7

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 6 se introduce un nou articol, art. 7, cu următorul cuprins:

Art. 7

(1) Măsurile prevăzute de art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se aplică până la data de 30 iunie 2021.

(2) În perioada 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, măsura prevăzută de art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență se aplică profesioniștilor, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările și completările ulterioare.

  • Hotararea nr. 1046/2020 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de muncaa fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1199 din 09 decembrie 2020
  • Conform OUG 132/2020, profesionistii, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. De asemenea, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca al salariatilor cu cel mult 80% din durata lunara calculata prin raportare la durata prevazuta in contractul individual de munca.
  • Reamintim ca Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, a prelungit masurile pana la 31 decembrie 2020.
  • Conform noului act normativ care a intrat in vigoare din 9 decembrie 2020, masurile prevazute de art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta 132/2020 se aplica pana la data de 30 iunie 2021.
  • OUG 211/2020 prelungeste somajul tehnic si indemnizatia pentru programul redus de munca pana la jumatatea anului viitor. Prin OUG 211/2020 (M.O. nr 1189 din 7 decembrie 2020) se prelungesc masurile pentru sustinerea angajatorilor si a angajatilor a caror activitate este afectata de contextul epidemiologic si de regulile impuse de autoritati.

               In ceea ce priveste reducerea timpului de munca (programul Kurzarbeit), angajatorii nu vor mai fi obligati sa stabileasca zilele respective consecutiv.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234432

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *