Succesul unei afaceri se bazează pe un plan bun, dar și pe implementarea lui corectă și pe urmărirea în timp. Stabilirea și planificarea indicatorilor financiari, împreună cu propunerea de structuri de raportare customizate pe specificul clienților și al industriilor în care operează este una din expertizele noastre principale.

În funcție de specificul activității, de fază de creștere a companiei și de trendurile macroeconomice, oferim soluții de management și de raportare financiară personalizate, concludente și relevante, care să ajute la luarea celor mai bune decizii de business.

Servicii disponibile

  • Propuneri de îmbunătățire sau de implementare a unui sistem de control intern printre care și evaluarea fluxului curent de informații și documente, identificarea punctelor de risc și eliminarea acestora prin proceduri de control intern
  • Analiză politicilor comerciale a modalităților de colaborare cu clienții și în general cu toți partenerii, precum și elaborarea de proceduri de lucru (de ex. procedura de acordare a limitelor de credit pentru clienți și monitorizarea acestora)
  • Dezvoltarea unui concept de planificare și monitorizare a activităților de trezorerie, pentru optimizarea fluxului de numerar și a instrumentelor de finanțare folosite
  • Dezvoltarea unui concept de planificare, bugetare și monitorizare a performanței financiare
  • Implementarea (acolo unde este cazul, în special pentru afacerile cu mai multe linii de activitate diferite) analizelor de profitabilitate pe centre de profit și de cost
  • Implementarea raportului financiar de management atât pentru o singură companie cât și consolidat, în cazul în care afacerea este parte dintr-un grup (chiar și atunci când din punct de vedere juridic companiile nu sunt organizate după o structura legală și operațională de grup)
  • Identificarea și elaborarea modelului optim pentru afacerea dvs, de raport financiar de management care pe baza balanței de verificare întocmite lunar de către contabilitate dar ținând cont și de alte aspecte (că de ex. contabilitatea de angajament care nu este obligatorie din punct de vedere fiscal)
  • Analiză preliminară a proceselor operaționale și financiare pentru indentificarea ariilor de risc sau care trebuie optimizate
Call now
for free consultation
: +40 735 831 431
Mail now
free consultation
: office [at] pageone.ro

Aveți nevoie de consultanță?

Realizăm pachete personalizate, care satisfac toate nevoile financiar-contabile, de planificare si de gestiune manageriala ale afaceri