Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este prioritară pentru PageOne SRL, cu sediul în București, Strada Icoanei nr.65A. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul accesării website-ului www.pageone.ro

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Website-ul www.pageone.ro folosește cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a analiza traficul. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea website-ului. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

În cazul în care ne contactați folosind formularul de contact sau adresa de e-mail afișată în secțiunea de contact, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pentru a rezolva situația semnalată. Nu vom divulga aceste date unei terțe părți decât cu acordul dumneavoastră explicit și numai în scopul inițial al comunicării.

Durata în care vă stocăm datele

PageOne SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Transferul datelor cu caracter personal

Informațiile privind activitatea dumneavoastră pe website-ul www.pageone.ro (durata vizitei, paginile accesate etc.) pot fi transferate către terți (de exemplu, Google Analytics) pentru analizarea traficului și optimizarea website-ului.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, conform celor descrise în prezentul document;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea PageOne SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, scopul în care se face prelucrarea etc.
  • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: a) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; c) în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; d) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, PageOne SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către PageOne SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare,vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@pageone.ro

Call now
for free consultation
: +40 735 831 431
Mail now
free consultation
: office [at] pageone.ro

Aveți nevoie de consultanță?

Realizăm pachete personalizate, care satisfac toate nevoile financiar-contabile, de planificare si de gestiune manageriala ale afaceri