Știm cât de important este pentru dvs. să puteți lua decizii corecte în timp util,  pe informații corecte, astfel ca documentele primare puse la dispoziție sunt atent analizate atât din punct de vedere contabil, cât și fiscal, și abia apoi înregistrate în soft-ul de contabilitate.

Servicii disponibile

  • Înregistrarea tuturor operațiunilor în documentele primare cu ajutorul documentelor justificative (chitanțe, facturi, avize, ordine de plată și alte tipuri de documente)
  • Întocmirea notelor contabile
  • Înregistrarea statelor de salarii și întocmirea/depunerea declarațiilor sociale lunare;
  • Întocmirea balanțelor de verificare
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind impozitele și taxele datorate
  • Întocmirea și depunerea raportărilor contabile semestriale
  • Întocmirea/verificarea/certificarea și depunerea bilanțului contabil
  • Inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a elementelor patrimoniale
  • Elaborarea manualului de politici contabile
  • Alte operațiuni specifice.
Call now
for free consultation
: +40 735 831 431
Mail now
free consultation
: office [at] pageone.ro

Aveți nevoie de consultanță?

Realizăm pachete personalizate, care satisfac toate nevoile financiar-contabile, de planificare si de gestiune manageriala ale afaceri